10 rocznica śmierci ks. Józefa Hawrysza 1997

Minuta ciszy po umarłych…

     Zmarli żyją w naszej pamięci. Gdy wspominamy ich, symboliczną „minutą ciszy” wyrażamy naszą cześć. Okazje ku temu stwarzają przede wszystkim uroczystości i rocznice.
     „Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa” – powiedziała Wisława Szymborska.
     Wspólnota parafialna św. Katarzyny w Górze przeżywała niedawno dziesiątą rocznicę śmierci swego proboszcza Ks. Kanonika Józefa Hawrysza, który odszedł do Pana po nagrodę wieczną 14 lutego 1987 r. Przez 16 lat pasterzował Ludowi Bożemu w Górze (Od 15 stycznia 1971 r.), a od 17 czerwca 1972 r. był także dziekanem Dekanatu Górowskiego. W Górze obchodził srebrny jubileusz swego kapłaństwa 17 czerwca 1979 r.
     To dzięki Ks. Proboszczowi po raz pierwszy zostały przeprowadzone w parafii rekolekcje adwentowe w 1976 r. i w tym samym roku zaprowadzono Nowennę do Matki Boskiej Nieostającej Pomocy. Z istotnych wydarzeń trzeba przypomnieć jeszcze: ufundowanie i poświęcenie w 1974 r. trzech dzwonów, które otrzymały imiona: Królowej Polski, św. Katarzyny i Ojca Maksymiliana Kolbego, otwarcie cmentarza komunalnego w 1979 r., wybudowanie i poświęcenie Domu Katechetycznego im. Jana Pawła II w 1983 r.
     Na okres kierowania parafią przez Ks. Kanonika przypadły prymicje trzech kapłanów pochodzących z Góry: ks. Janusza Gilunia (1972 r.), ks. Jana Marciniaka (1981 r.), ks. Leszka Sienkiewicza (1986 r.), a także jubileusz 50 – lecia kapłaństwa ks. Henryka Konarskiego i śluby wieczyste parafianki – siostry Marii Anny Czyplis.
W sobotę 14 lutego 1987 r. Ks. Józef Hawrysz nie przyszedł rano do kościoła, aby o godz, 6:15 usiąść w konfesjonale. Zmarł nagle w nocy z 13 na 14 lutego. Przez całą niedzielę parafianie składali hołd, kwiaty i modlitwy swemu długoletniemu Duszpasterzowi. Trumnę z Jego ciałem umieszczono w kościele, gdzie 16 lutego odbyło się nabożeństwo żałobne, a 17 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego. Po Mszy św. wyruszył z kościoła kondukt żałobny do krzyża przy ulicy Wrocławskiej, gdzie nastąpiło pożegnanie zmarłego Kapłana. Mimo deszczu tłumy wiernych uczestniczyły w ostatniej Jego drodze. Stąd przewieziono trumnę do Górzycy k/Lubina, gdzie złożono do grobu na cmentarzu obok Rodziców Księdza.
     W pierwszą rocznicę śmierci z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Mieszały delegacja parafii pojechała do Górzycy 13 lutego, aby uczestniczyć we Mszy św., złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie Zmarłego. Następnego dnia w naszym kościele została odprawiona Msza św, o spokój Jego duszy. Także ks. proboszcz Ryszard Szkoła zorganizował wyjazd parafian do Górzycy, aby wspólnie modlić się przy grobie.
     14 lutego 1992 r. – w piątą rocznicę śmierci Księdza – Msza św. była koncelebrowana w naszym kościele przez kapłanów parafii i dekanatu. W tym samym roku z inicjatywy ks. proboszcza Bolesława Sylwestrzaka została wmurowana w przedsionku kościoła tablica pamiątkowa, której odsłonięcie i poświęcenie odbyło się w Dzień Zaduszny przed Mszą św. wieczorną.
     Z inicjatywy także ks. Proboszcza szczególnie uroczyście obchodzono jubileusz 10 – lecia śmierci. Już wcześniej pod tablicą pamiątkową umieszczono duże zdjęcie Zmarłego Kapłana, stały kwiaty i płonęły znicze. W dniu rocznicy – 14 lutego delegacja parafialna kapłanów i wiernych – pod przewodnictwem ks. Proboszcza – wyjechała do Górzycy, aby modlić się przy grobie Zmarłego. Po modlitwie różańcowej o godz. 12:00 wszyscy obecni odmówili „Anioł Pański”, złożyli wiązankę kwiatów na grobie i zapalili znicze. O godz. 18:00 parafianie zgromadzili się w kościele w Górze, aby uczestniczyć w liturgii. Najpierw ks. Proboszcz odczytał krótką biografię oraz testament Zmarłego. Mszę św. poprzedził jeszcze program „Ja jestem Zmartwychwstanie”, obejmujący pieśni i poezję na temat wiary, śmierci i zmartwychwstania, przygotowany przez młodzież LO. W drugiej jego części przypomniano duszpasterską działalność Księdza jako proboszcza Góry, a potem złożono pod tablicą pamiątkową wiązankę białych goździków. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył siostrzeniec Zmarłego ks. Stanisław Gorczakowski. Uczestniczyli w niej także siostra i dwaj bracia ks. Kanonika oraz członkowie ich rodzin, którzy przyjechali w tym celu do Góry. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Tadeusz Taudul, który osobiście znał Księdza i przypomniał wiele szczegółów biograficznych, uświadamiając zarazem obecnym, jak niełatwe były wówczas czasy.
     Oprawę liturgiczną – czytanie, psalm responsoryjny, procesję darów oraz śpiewaną modlitwę powszechną przygotowała młodzież, co także podkreślało szczególny charakter uroczystości. Na koniec ks. Proboszcz jako organizator i gospodarz parafii serdecznie podziękował wszystkim za wspólną modlitwę.
     Wspólnota parafialna pragnęła choć w części spłacić dług wdzięczności wobec Kapłana, który udzielał sakramentu chrztu św., jednał z Panem Bogiem w sakramencie pokuty i błogosławił rzeszom wiernych. Wyraziła też w ten sposób przekonanie, że kapłan „od Boga wielkiego ma dar pojednania człowieka z Panem, który umacnia każdego”.

Janina Wlaźlak
Pierwodruk: Przegląd Górowski 1997 nr 5/128 s. 5