Zaproszenie i program

…Dziś chcę gościć w twoim domu… (Łk19,5)

M I S J E
ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE

16 – 24 LISTOPADA 2019 roku

Drodzy Parafianie!

     Już tylko dni dzielą nas od rozpoczęcia w naszej parafii Misji Świętych. Dwa tysiące lat temu, kiedy Jezus, nasz Zbawiciel przyszedł na ziemię, pragnął ogłosić światu, że Bóg naprawdę i do końca kocha każdego człowieka. To była Jego misja okupiona Ofiarą Golgoty. Ta Chrystusowa misja nie zatrzymała się w czasie, trwa nieustannie, aż po dzień dzisiejszy i nabiera wyjątkowego sensu na początku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Ten sam Chrystus, którego znamy z Ewangelii i za którym idziemy drogami wiary przyjdzie do naszej parafii poprzez posłanych do nas misjonarzy. Przyjdzie ze swoim słowem, przebaczeniem i miłością. To są Misje Święte.

     Będzie to czas szczególnej obecności wśród nas Jezusa Chrystusa; Tego samego, który kiedyś powiedział do Zacheusza: „dziś chcę gościć w twoim domu…” (Łk.19,5). Kościół parafialny – nasza Wspólnota i każde ludzkie serce staje się DOMEM, w którym chce podczas tych dni w szczególny sposób zagościć Jezus Chrystus. Wprawdzie jest On wśród nas nieustannie obecny, lecz obecność ta poprzez Misje Święte, będzie jakby bardziej dostrzegalna i bardziej przekonywująca.

     Kiedy Jezus zagościł w domu Zacheusza, spełniły się jego najskrytsze pragnienia, a „udziałem tego domu stało się zbawienie…” (Łk.19,9). To samo dokona się w Tobie, kiedy przyjmiesz propozycję Chrystusowej gościny. On ma moc spełnić najskrytsze Twoje pragnienia i udziałem Twego domu stanie się zbawienie.

     Jesteśmy pokoleniem ludzi tak bardzo żyjących w pośpiechu. W zabieganiu wokół codziennych spraw, problemów, trudnych wyborów i decyzji, często gubimy to co najważniejsze. Misje Święte są czasem zatrzymania się w drodze. Są czasem wewnętrznego zadumania się nad swoim życiem; aby móc doświadczyć spotkania z Chrystusem, odnaleźć nowy sens naszego życia i być może, dla niejednego – jeszcze raz rozpocząć wszystko od nowa.

     Droga Siostro i Bracie, przyjmij serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w Misjach Świętych. Są one dla Ciebie, który nie wyobrażasz sobie życia bez Boga – abyś został umocniony; są one dla tych, którzy ulegli zniechęceniu i zwątpieniu – aby mogli nadzieję odnaleźć; są one również dla tych, którzy zobojętnieli i odeszli – aby mogli powrócić.

     Niech więc się każdy duchowo poruszy, żeby wejść w nasz wspólny wielki duchowy wysiłek życia z wiary. Niech nasz Pan, Jezus Chrystus, którego Miłosierne Oblicze jest tak bardzo czczone w naszej parafii przemieni nasze życie. Licząc na dobrą wolę, zrozumienie i przyjęcie zaproszenia oddajemy całą Rodzinę Parafialną w Jego przebogate miłością serce i prosimy Was o modlitwę i czynne zaangażowanie się w przeprowadzenie tego Bożego Dzieła.

Wasi duszpasterze i misjonarze


PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Sobota /16.11./

1800
Uroczyste rozpoczęcie Misji św. Powitanie misjonarzy.

 

Niedziela /17.11./

„Bóg jest Miłością” /J3,16/
700; 900; 1030; 1200; 1600; 1800
Msze św. z kazaniem misyjnym

 

Poniedziałek /18.11./

„Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”
900
Msza św. z kazaniem misyjnym
1030
Misyjne spotkanie dla młodzieży LO
1130
Misyjne spotkanie dla młodzieży Technikum
1800
Msza św. z kazaniem misyjnym
1915
Misyjna Konferencja Stanowa dla kobiet
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Wtorek /19.11./

„Wiara i nawrócenie”
900
Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./
1030
Misyjne spotkanie dla młodzieży LO
1130
Misyjne spotkanie dla młodzieży Technikum
1800
Misyjna uroczystość pojednania /bez Mszy św./
1915
Misyjna Konferencja Stanowa dla mężczyzn
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Środa /20.11./

„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” /Mt.24,42/
900
Msza św. z kazaniem misyjnym
1030
Msza św. dla młodzieży
1800
Msza św. z kazaniem misyjnym
1915
Spotkanie z Jezusem dla bierzmowanych
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM
Misyjny Sakrament Pokuty:
Środa : od 800 – 1100 i 1600 – 1900

 

Czwartek /21.11./

Jezus Chrystus jest moim Panem
900
Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
1800
Misyjna uroczystość opowiedzenia się za Chrystusem
1930
NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE I Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie relacji w rodzinach, oraz zranień niesionych z przeszłości.

 

Piątek /22.11./

„Trwajcie we mnie a Ja w was” /J.15,4/
DZIEŃ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ RODZINY
900
Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich
1130
Msza św. dla chorych wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia i modlitwą o uzdrowienie
1800
Misyjna uroczystość chrześcijańskiej rodziny z odnowieniem ślubów małżeńskich

 

Sobota /23.11./

„Oto Matka twoja …” /J19,26/
900
Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
1130
Misyjne spotkanie najmłodszych parafian z Chrystusem – modlitwa wstawiennicza i błogosławieństwo dla niemowlaków, przedszkolaków i matek w stanie błogosławionym.
1800
Msza św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych
2000
APEL MARYJNY Z ROZWAŻANIEM

 

Niedziela /24.11./

„Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim” /Łk. 24,48/
700; 900; 1030; 1600; 1800
Msze św. z kazaniem misyjnym
1200
UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA MISJI ŚW.
ͦ  Uroczysta Msza św.
ͦ  Poświęcenie krzyża misyjnego;
ͦ  Udzielenie błogosławieństwa papieskiego z odpustem zupełnym

 

 

 

 


Herb Zgromadzenia Redemptorystów