I Komunia święta 1994

OTO JEST DZIEŃ…

     Przez trzy tygodnie rozbrzmiewały w kościele słowa pieśni: „Oto jest dzień, który dał nam Pan; radujmy się i weselmy się nim”. Tak wyrażały swoją radość dzieci klas drugich, które w najpiękniejszym miesiącu roku przez trzy kolejne niedziele maja przyjęły drugi sakrament inicjacji chrześcijańskiej.
     Kapłani przygotowujący do pełnego uczestnictwa w Eucharystii robią wszystko, aby uwagę dzieci i ich rodziców skupić na aspekcie religijnym tego wydarzenia, tj. na przyjaźni dzieci z Chrystusem, a odsunąć od spraw zewnętrznych i świeckich. Dobre przygotowanie to połowa powodzenia – mówią prakseolodzy, świadomi, że od przemyślenia i rozplanowania pracy umysłowej zależą jej efekty. Można to odnieść także do pracy wychowawczej nad kształtowaniem osobowości i duchowości młodego człowieka.
     W bieżącym roku szkolnym katechezę z dziećmi klas drugich we wszystkich szkołach górowskich prowadziły katechetki świeckie, stąd i przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św. miało inny przebieg. Ks. Janusz Jastrzębski objął dodatkową katechezą dzieci i ich rodziców. Spotkania tematyczne rodziców rozpoczęte we wrześniu poświęcone były potrzebie współpracy parafii z rodziną dziecka, roli liturgii w życiu chrześcijanina, istocie Mszy św. oraz zakresowi materiału obowiązującego dzieci. W marcu i kwietniu zostały skierowane do rodziców wszystkich dzieci dwa listy z dokładnymi informacjami o przygotowaniach do uroczystości.
     Równolegle przebiegała praca z samymi dziećmi, które we wrześniu i październiku uczestniczyły we Mszy św. z poświęceniem i wręczeniem książeczek do nabożeństwa i różańców. W październiku uczęszczały też na nabożeństwo różańcowe. a potem brały udział w rekolekcjach wielkopostnych. Przez cały kwiecień i maj dwa razy w tygodniu uczestniczyły w dodatkowej katechezie i w różnych nabożeństwach. W sobotę poprzedzającą uroczystość Komunii św. przeżyły swój pierwszy „dzień skupienia”, czyli wspólne przygotowanie do sakramentu pokuty, indywidualną spowiedź i wspólne dziękczynienie. Duszpasterstwo parafialne wydało specjalne zaproszenie na uroczystość pierwszej Komunii św., które nabywali rodzice, a dzieci wręczyły je też swoim wychowawcom i dyrektorom szkół.
     Sam dzień pierwszej Komunii św. był ukoronowaniem długotrwałych przygotowań. Dzieci wprowadzone procesyjnie do kościoła brały czynny udział zbiorowy w liturgii – w śpiewie i modlitwach. Czytały też czytania mszalne, modlitwę wiernych oraz modlitwę w czasie procesji darów, wśród których złożyły także dar dla kościoła parafialnego – naczynia i księgi liturgiczne.
     Uroczystość była doskonale zorganizowana i przeżyta przez dzieci ze spokojem i powagą. Autentyczna i głęboka radość biła ze słów gospodarza parafii ks. proboszcza Bolesława Sylwestrzaka, który dziękował za przygotowania i serdecznie gratulował dzieciom, rodzicom, nauczycielom, katechetkom oraz księdzu Januszowi Jastrzębskiemu.
     Na ulicach Góry przez trzy tygodnie było widać dzieci w strojach pierwszokomunijnych, bo przeżywały one „Biały Tydzień”, w którym uczestniczyły codziennie wieczorem we Mszy św. Odbyły też wspólną pielgrzymkę do Lichenia i modliły się przed wizerunkiem Bolesnej Królowej Polski.
     Oby zasiane w duszach dzieci dobro zaowocowało… Oby wszystkie one zawsze myślały o Panu Bogu i zaakceptowały prawo Dekalogu… Oby do nich nigdy nie odnosiły się słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który powiedział: „Wokół nas wiele pokus nawiedza ludzi, rodziny, środowiska, społeczeństwo i świat. Być może największą z nich jest niemyślenie o Bogu”.

Janina Wlaźlak
Pierwodruk: Przegląd Górowski z dnia 31 maja 1994 s. 4