Misje Święte 2019

…Dziś chcę gościć w twoim domu… (Łk19,5)

M I S J E
ŚWIĘTE
W PARAFII ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GÓRZE

20 LISTOPADA 2019 r.

„Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan wasz przyjdzie” (Mt.24,42)

19 LISTOPADA 2019 r.

„Wiara i nawrócenie”

18 LISTOPADA 2019 r.

„Grzech człowieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie”

17 LISTOPADA 2019 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Bóg jest Miłością” (J3,16)

16 LISTOPADA 2019 r. – POWITANIE I PIERWSZA NAUKA

Rozpoczęcie Misji Świętych – galeria zdjęć

ZAPROSZENIE I PROGRAM MISJI

Zaproszenie i program